Băng dính Washi trang trí Totoro và Ghibli - 20mm x 7m