Bình đựng nước thủy tinh kèm túi lót Shiba - 420ml