Bình thủy tinh 2 lớp đựng nước We Bare Bear - 300ml