Chăn trong gối 4 trong 1 Bàn Chân Mèo tam thể - 1mx1.7m