Chăn trong gối 4 trong 1 Tròn Trái Cây - 1.1mx1.6m