Chong chóng tre Doraemon gắn mũ bảo hiểm (Bản nâng cấp - 1 cặp cánh)