Đèn trang trí Phi Hành Gia và Hành Tinh - 10x14.5cm