Mũ tai bèo lộn ngược nhiều hình nhỏ Quả Chuối, Snack, Pho mai