Pad/ Bàn di chuột Kumamon, Doraemon và hoạt hình khác