Quạt điện cầm tay pin sạc Băng tuyết 3 nấc gió - 1500mAh